– Med ressursene som HIL har tilgjengelig, er det lite å si på nivåforskjellen

foto