Droppet studier og flyttet hjem for ny toårsavtale