Protester etter falldrama, Filip Ingebrigtsen til semifinale likevel

foto