Myndighetene justerer stimuleringsordning for idretten – bifalles av idrettspresidenten