Norsk lagsølv og lagbronse i skyte-EM etter jakkedrama