Grevstad ferdig som styreleder i Brann – hadde ikke tillit

foto