Tiller best i provisorisk konkurranseomgang kombinert

foto