Får ikke beholde jobben – ny færøyisk hovedtrener

foto