NFF innfører obligatorisk koronakurs – alle spillere over 13 år må gjennom

foto