Ønsker å satse på lokale – tvinges til å hente fra utlandet