Frafallet har vært stort. Åse skal fortelle lokale ledere om deltakelse blant ungdom

foto