Solemdal og Christiansen går åpningsetappene lørdag

foto