Solemdal og Christiansen går åpningsetappene lørdag