Etter gode resultater roses utøvernes treningsvilje i koronatiden

foto