Her er den nye generasjonen – og de imponerte

foto