Forgjeves sekundstrid. Edvard var seks tideler fra kvalifiseringskrav for NM

foto