Bolsjunov varsler om store planer etter sprintuhell i Åre

foto