Tom Tvedt: – Ikke dette jeg sa ja til da jeg ble president