Roser særforbundene for å være sitt ansvar bevisst