Trond Arne får ekstra energi når han ser at andre mennesker finner glede i aktivitet