Henderson: – Vi liker det ikke og vi ønsker det ikke