Salvesen berget Godset-poeng i lokaloppgjøret

foto