NHL-kamp utsatt da spiller kollapset med hjerteproblemer

foto