Innleder trakk seg fra konferanse – erstatteren er funnet