Forslag om «fysisk» idrettsting på Gardermoen i oktober