Utøvere protesterer mot WADA-planer som vil utelukke Helleland