Styremedlem i Harstad Cykleklubb, Stian Kristoffer Evensen har spilt ballen videre til Harstad kommune for vurdering av anlegget. Det er inntegnet i planene til sykkelparken i Blåbærhaugen.

– Trafikkgården er noe som vi har avsatt av plass til som en naturlig del av en fullverdig sykkelpark, sier Evensen.

Han er tydelig på at han personlig mener at en slik trafikkgård vil gi en sykkelpark på Blåbærhaugen helhet som en fullverdig arena for sykkel.

– Forskning viser at trafikkgårder har betydelig innvirkning på barns opplæring av trafikkbildet. Det er samtidig et anlegg som vi som sykkelklubb ikke kan bruke midler på å realisere. Derfor er ideen spilt inn til administrasjonen i Harstad kommune, sier Evensen.

Million-prosjekt

Trafikkgårder har poppet opp i stadig større grad rundt omkring i landet. De har som hovedpoeng å være et redskap for trafikkopplæring i skoleverket. Den første i sitt slag ble realisert på Eberg i Trondheim ved årtusenskiftet. Siden den gangen har det blitt etablert trafikkgård en rekke steder.

– Blant annet har det blitt etablert en i Lenvik kommune. Silsand trafikkgård ble realisert i 2016. Den hadde en kostnadsramme på 6,2 millioner kroner. Finansieringen ble et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og en part med dugnadsarbeid, forklarer Evensen.

– Skal følge opp

Disse planene er noe som utvalgsleder for oppvekst og kultur, Espen Ludviksen mener er spennende. Likevel er det utfordringer knyttet til etableringen av et slikt anlegg.

– Jeg har hatt nær dialog med sykkelklubben når det kommer til deres skisser og konsept. Og hva planene angår så liker jeg det jeg ser, mener Ludviksen.

– Men om det er snakk om en prislapp på drøye 6 millioner kroner, er dette noe som høres vanskelig ut for kommunen akkurat nå. Kanskje må man se på ulike løsninger for å finansiere et slikt anlegg, sier Ludviksen.

–Kjempeidé

En av dem som mener at etableringen av et slikt anlegg vil være av stor interesse, er koordinator for Trygge Lokalsamfunn, Elin Storsletten.

– Jeg mener at en slik etablering i Harstad vil være en kjempeidé. En slik etablering vil gi enda bedre muligheter for god trafikkopplæring i skolen, mener Storsletten.

Hun har tidligere tatt trafikkgården som Tjeldsund kommune har anlagt i Kongsvik, nærmere i øyesyn. Kommunens trafikkgård ble anlagt i 2012.

– Dette vil være et godt anlegg med muligheter for trafikkopplæring helt ned til første klasse, sier Storsletten.

PROSJEKTLEDER: Stian Kristoffer Evensen er prosjektlekder for Blåbærhaugen Sykkelpark. Arkivfoto: Ivar Hjelvik Foto: Ivar Hjelvik