Skulle være et topplag: – Per i dag er vi ikke det