Kaller inn til stor jubileumsfest to år på overtid