Oppgitt Meyer: – De må kunne skille mellom jamsides landing og nedslag