Her kommer Ida-Louise i front av Norges tropp. Paralympics er i gang

foto