Leggskade for Zlatan – ingen fare med akillesen

foto