– Bør søke samarbeid for å skape skifest på ny

foto