Flere innsigelser og merknader vil forsinke turnhallen

foto