Drømmescoring av Bernardo da City holdt følge

foto