Bratt nedgang i antall koronasmittede i OL-byen

foto