OL-arrangøren strammer inn – vil øke testhyppigheten