NHL fortsatt et stykke unna oppstartsplan, grensestenging skaper problemer

foto