Beate ble hedret – har lagt ned betydningsfullt arbeid