Det sier gruppeleder i Høyres kommunestyregruppe , Håkon Vahl om planene som den lokale sykkelklubben har innlemmet i sine skisser for Blåbærhaugen Sykkelpark. Disse planene har blitt presentert på en bred front hos de ulike lokale politiske partiene. Høyre-politikeren var selv den som initierte at det burde lages en sak på en lokal trafikkpark i Blåbærhaugen og oversendes til kommuneadministrasjonen. Innspillet fikk kommunestyrets enstemmige støttte i deres møte 8. desember.

Høyres gruppeleder mener at dette er en realiserbar sak i framtida.

– Dette bør absolutt være noe som man bør få til her i byen, sier Vahl, før han utdyper:

– En slik trafikkgård gir en unik læringsarena, og en reell trafikkopplæring som elevene vil ha mye igjen for, mener Vahl.

– Han mener også at det økonomiske perspektivet er bøygen i denne sammenhengen.

– Men det tror jeg er løsbart. Det finnes mange ulike muligheter for å søke på midler til et slikt prosjekt. At kommunen nok må ta sin skjerv, må påregnes. Så vil det selvfølgelig være nødvendig å gå inn i et samarbeid med flere involverte aktører. Men mulighetene for å realisere et slikt anlegg bør absolutt undersøkes nærmere, mener Vahl.