Hustad kan fornye divisjonskontrakten på HILs bekostning