Mener prosjektet er uavklart og uferdig. Banen de kjempet for kan ryke

foto