Vi følger Skeid 2- Skånland: Skånlendingene i ledelsen

foto