Stoppet av topplag – divisjonsforskjell i nordnorsk duell

foto