Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»

foto