Stortap for serielederen i Tyrkia, Linnes og co. har kontakt

foto