Koronakaos lammer engelsk fotball – mange spillere vil ikke ta vaksine

foto