Ada og Emma er to av de 23 ungdommene som skal representere Hålogaland