- VERRE enn vi trodde

Møtet i Harstad Vikings torsdag kveld har ikke brakt løsning til krisa. Tvert i mot. Etter møtet synes oppbud for klubben å være en enda større trussel.
sport


- Det er ikke så mye jeg kan si etter fem og en halv timer i møte, annet enn at vi ikke har full klarhet. Men det har gått opp for oss - og det håper jeg virkelig folk skjønner - at krisa er verre enn vi trodde før vi gikk i møtet, sier en sliten Ivar Frans Hagenlund ved 23-tida torsdag.

Ledelsen skal bruke helga på å få så god oversikt over situasjonen i klubben at styret kan ta en avgjørelse. Mandag blir det et ekstraordinært styremøte.

Hvorvidt det da blir en endelig avgjørelse om Vikings' skjebne, vet han ikke. Hagenlund har ikke mye forhåpning å by på. Men uansett hvordan det går må en avgjørelse foreligge 29. desember. Da kommer spillerne tilbake etter juleferien.

- Vi skal i alle fall ha det klart til da, om ikke før.

Ekstremt press

Hagenlund mener at en vanlig bedrift i en lignende situasjon ville vært konkurs for lenge siden. Ettersom Vikings er et idrettslag med sesongbetonte inntektsperioder, og dialogen med kreditorene har vært holdt i gang, er det romsligere forhold. Men ett sted går grensen.

- Situasjonen er blitt ekstremt ubehagelig. Klubben har aldri før vært i et lignende uføre, sier styrelederen.

Hagenlund og det øvrige styret merker presset ekstra godt. De står etter loven personlig ansvarlig for en del av gjelda i klubben. Den siste måneden anslår han at 150 timer er gått med til å håndtere Vikings-problemene. Samtidig leder han en middelsstor bedrift i byen.

Kontobruk

Ledelsen skal ha betalt klubbdrift med midler avsatt til skatteoppkreveren i Harstad. Det kan forsterke krisen i Harstad Vikings.

Daglig leder Eidar Andreassen bekrefter overfor Harstad Tidende-Sporten at det er gjort trekk i klubbens kontoer på en måte som kan medføre lovstridighet. Det skal være gjort i et forsøk på å berge klubben.

Styreleder Ivar Frans Hagenlund er kjent med forholdet. Han bekrefter at det er gjort i et forsøk på å holde drifta i gang, og at det tidligere år har vært brukt samme teknikker.

- Klubben har forsøkt å holde likvidene i klubben i flyt ved å ta i bruk sine aktiva, deriblant den spesielt opprettede skattetrekkontoen, en konto styrelederen fikk opprettet i fjor. Det har ifølge Hagenlund ikke vært betalt spillerlønninger fra skattetrekkontoen, og han sier praksisen har foregått i samsnakk med kemneren.

- Igjen ikke noe man ville tålt i en vanlig bedrift, men i et idrettslag er det som sagt videre rammer for drift.

En innsamlingsaksjon er i gang for å berge klubbøkonomien i Vikings, og Hagenlund sier seg svært takknemlig for alle bidrag.

- Jeg registrerer at summen er kommet opp i 290.000 kroner, og jeg er redd det ikke holder. Nødpakken på en halv million er et absolutt minstekrav, noe kveldens møte understreker, sier han.

Den som velger å støtte Vikings, kan gjøre det med forbehold om at de økonomiske målene i aksjonen blir nådd.