Ivar Hjelvik"/>

En nordnorsk attraksjon

Innen tre år kan vi ha et nordnorsk etapperitt på sykkel av internasjonal størrelse.
sport

Et internasjonalt UCI-ritt på sykkel som på sikt skal huse verdens beste syklister, er nemlig mer enn en fjern ønskedrøm. I kulissene jobber nå medlemmene av staben bak Tour De Andørja knallhardt med å kartlegge hvordan en slik storsatsing kan bli en realitet.

– Dette mener vi er fullt mulig, sier Knut -Erik Dybdal i Tour de Andørja-staben.

– Vi har tidligere fått innvilget 100.000 kroner til et utviklingsprosjekt fra Ibestad kommune. Prosjektet skal avklare hva Tour de Andørja skal satse på i perioden 2009-2012. Sentralt i arbeidet som nå er inne i en forprosjektfase er utviklingen av våre eksisterende arrangementer Tour de Andørja Triple Challenge og TDA Terreng. I tillegg jobber vi med å vurdere nye arrangementer. Et av de mest spenstige er Arctic Tour of Norway, sier Dybdal om den påtenkte nyskapningen.

– Vi ønsker å arrangere et internasjonalt etapperitt som sykler fra tre til sju etapper på ulike steder i Nord-Norge. Felles for alle er at start og målgang er på ulike havner rundt om i Nord-Norge. Transporten mellom etappene vil skje med en større båt som eksempelvis større fergeskip eller cruisebåter. På denne måten får proffsyklistene også med seg en opplevelse med seg som savner sidestykke i dagens sykkelsport, påpeker Dybdal.