Rydd opp, Bakken!

«Det er ikke hetsing når en journalist stiller spørsmål ved utvelgelsen av dommere og vurderingene som gjøres av de aktive dommerne.»
sport

KOMMENTAR: Øyvind Askevold KaarbøBasketballdommere blir hetset av journalister, som før kamper planlegger hvordan man skal omtale fløyteblåserne i negative ordelag.

Det er i alle fall virkeligheten, skal man tro Knut Roald Myhre i dagens utgave av Harstad Tidende. Myhre er leder av dommerkomiteen i Norges Basketballforbund. Han har riktignok ingen eksempler å gi på hetsing, men fastslår like fullt at slikt har forekommet før han sist vår inntok rollen som komiteens leder.

Hetsingen fra journalister gjør at Myhre og Co. ser seg nødt til å hemmeligholde dommeroppsettet fram til kampstart. Hvis navnene gjøres kjent på forhånd, slik man for eksempel praktiserer i ballidretter som fotball, håndball, volleyball og innebandy, risikerer man at vi journalister på forhånd pønsker ut hvordan vi skal ta rotta på de to utvalgte som gjør sitt beste for å holde styr på spillerne.

Myhre antyder også at vi journalister vil bli skuffet om dommeren vi har tenkt å ta for oss i negative ord og vendinger ikke stiller som oppsatt.

En slik skuffelse ønsker ikke Myhre å påføre journalister som har spisset blyanten og brukt både timer og dager på å finne hetsende formuleringer.

Det er skremmende at Myhre svever i en slik villfarelse. Og det er i alle fall et alvorlig sykdomstegn om dommerkomiteens leder framfører holdningene til gjennomsnittsdommeren. I så fall har Basketball-Norge et alvorlig problem.

Eksperthjelp bør snarest dras inn for å stille diagnose og medisinere Myhre og eventuelt andre som måtte lide av forfølgelsesvanvidd.

Den kan man hente fra sine egne rekker. En av Norges mest rutinerte kampledere, den nå pensjonerte basketballigadommeren Tor Christian Bakken, er første visepresident i Norges Basketballforbund. Han er også sjef for journalister i sin jobb som redaktør i Asker og Bærums Budstikke. I sistnevnte rolle vet Bakken at ingen av hans underordnede eller kolleger i andre medier her til lands arbeider ut fra de metoder som Myhre åpenbart mener å vite er dagligdagse innen journalistikken.

Bakgrunnen for det oppsiktsvekkende utspillet til Myhre, er at debatten rundt dommerstanden naturlig blusser opp etter søndagens semifinale mellom Bærums Verk Jets og Harstad Vikings. Sistnevnte lag følte seg urettferdig behandlet, og fikk støtte både fra Jets-leiren og den nøytrale legenden Torgeir Bryn som tilskuer.

Når samtlige aktører, minus dommerne selv, reagerer på at det deles ut fem tekniske feil til det ene laget, og lagets trener blir utvist for første gang i sin 30 år lange karriere, er det grunn atter en gang til å stille spørsmål.

Det er ikke hetsing når en journalist stiller spørsmål ved utvelgelsen av dommere og vurderingene som gjøres av de aktive dommerne. Det er heller ikke hetsing å stille spørsmål om hvem som bør foreta disse vurderingene, ei heller om en journalist undrer seg over hvorfor klubbene ikke får gi innspill og evalueringer.

Og det er en journalists plikt å stille kritiske spørsmål når en dommer settes opp på en kamp med et lag der han tidligere har vært enten spiller eller trener.

Dette vet i alle fall redaktør Bakken! Han bør spre sin viten og kunnskap til sine dommerkolleger, samtidig som han oppfordrer til en åpen debatt.

Bare slik kan dommerstanden og Basketball-Norge utvikle seg videre.